Pitkäpää by

Pitkäpää by ligger i Pernå Kommun i Östra Nyland. Till Pernå kyrka är det 8 km, till Lovisa 10 km, Borgå 40 km och Helsingfors 90 km.

Enligt Pernå historia fanns Pitkäpää by redan år 1473 då man drog gränsen i Lappnor mellan Sarvlax och Pitkäpää. Byn beboddes då av 7 jordbrukare. Pitkäpää bys slutliga gränser fastställdes år 1665. Byn är tämligen liten och har 40 innevånare. Byn gränsar till Pernåviken och omfattar även några holmar. Pitkäpää har många sommarstugor och antalet bybor ökar på somrarna till långt över hundra. I byn finns det bl.a grävmaskinstjänst, båtbyggeri, planeringsbyrå, städ- och catering service samt reparation av små maskiner och stugservice. Även jordbruk idkas. Föreningsverksamheten är också livlig. På bilden byns gunga vid stranden som redan har blivit en symbol för Pitkäpää.  

 

Aktuellt

Årsmöte på kommande

Om du vill vara med och påverka verksamheten i Pitkäpää byaförening eller annars är intresserad så kom med på föreningens årsmöte den 11.3.2016 kl.…

Lue lisää