Pippibladet

Pippibladet julkaistaan joka vuosi ja kertoo  aina vuoden tapahtumista Pitkäpään kylässä ja kylän yhdistyksen toiminnasta. Vuoden 2018 lehti ilmestyi alkuvuodesta ja seuraava numero jälleen talvella 2019.