Pitkäpään kyläyhdistys ry

Pitkäpään kylätalo Helmi

Yhdistyksen postiosoite
Svanbäckintie 50, 07930 Pernaja

Yhdistyksen puheenjohtaja
Tora Markkula, puh. 0400 524 115

Sähköpostiosoite
tora.markkula@hyvattyypit.com

Yhdistyksen sihteeri
Stina Trogen, puh. 040 8425149
Sähköpostiosoite

trogen.elli@gmail.com

 

Historia om Pitkäpää

Joulukuussa v. 2007 Pitkäpään kylään perustettiin oma kyläyhdistys, joka sai nimekseen Pitkäpää byaförening rf, / Pitkäpään kyläyhdistys ry. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 101 jäsentä (kyläläisiä, saarelaisia sekä kesäasukkaita). Yhdistys on kaksikielinen ja järjestää 4 kokousta vuodessa kaikille jäsenilleen.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittämistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Yhdistyksen ensimmäinen tärkeä tehtävä oli selvittää kyläläisten kiinnostusta kunnalliseen veteen ja viemäröintiin. Lopputuloksena oli Pitkäpään vesiosuuskunnan perustaminen kesällä 2008. Tänä päivänä kylässä on toimiva kunnallistekniikka.

Seuraava iso projekti oli Pitkäpään kylän yhteisen ranta-alueen kunnostaminen toimivaksi ja viihtyisäksi. Huhtikuussa 2009 saavutimme ensimmäisen tavoitteemme. Yhdistys sai osakkailta hallintaoikeuden ranta-alueeseen 15 vuodeksi. Kesällä 2010 rakennettiin talkoovoimin yhdistykselle oma tupa jossa jatkossa voidaan järjestää erilaisia kursseja ja kokouksia. Projekti sai avustuksia Silmulta.

Vuosi 2010 oli kylälle hyvin merkittävä siinäkin mielessä että Itä Uudenmaan maakuntahallitus valitsi Pitkäpään kylän ” Vuoden kyläksi 2010″.